zaterdag 20 oktober 2018

Yoni mudra


Mudra is een Sanskrit woord dat het best als 'gebaar' of 'pose' vertaald wordt.
Mudra's kunnen i.c.m asana's, pranayama en bandha's met het hele lichaam gemaakt worden, maar ook d.m.v slechts twee vingers.
Zo kun je bv omhoog kijken naar het punt tussen je wenkbrauwen, je kunt het puntje van je tong tegen je verhemelte drukken en de meest bekende vorm van mudra's zijn die die je met de handen maakt, de z.g Hasta Mudra's.

Mudra's kunnen invloed hebben op de psyche en op emoties en ze kunnen ook bedoeld zijn als gebaar van toewijding of voor esthetisch gebruik.

Bovendien kunnen mudra's de stemming, houding en waarneming veranderen en het bewustzijn en de concentratie verdiepen.

Yogi's ervaren mudra's als houdingen die bijdragen aan de energiestroom; individuele prana wordt met de universele pranastroom verbonden.

Mudra's zouden een directe verbinding geven tussen annamaya kosha (het fysieke lichaam), manomaya kosha (het mentale lichaam) en pranamaya kosha (het pranische lichaam). In eerste instantie zorgt dit ervoor dat de beoefenaar bewustzijn ontwikkelt van de stroming van prana in het lichaam. Uiteindelijk zal het prana-balans geven in de koshas waardoor de subtiele energie omgeleid zal worden naar de hogergelegen chakras zodat een hogere staat van bewustzijn mogelijk wordt.

Sommige mudra's zijn niet zomaar eenvoudig uit te voeren en andere kosten nauwelijks moeite. Of je inderdaad de verandering en verdieping kunt waarnemen hangt ook sterk samen met het feit of het merendeel van je energetische blokkades is verwijderd. Vandaar dat sommigen zeggen dat mudra's door ervaren yoga-beoefenaars beoefend moeten worden. Anderen menen dat de beoefening van enkele mudra's juist zou kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van bewustzijn en verdieping.

Yoni Mudra – de mudra van de baarmoeder of de bron.
Deze mudra stimuleert de oerenergie die verbonden is met de baarmoeder en de bron van de scheppende kracht.

Deze mudra kan zowel door vrouwen als door mannen beoefend worden.

Plaats je handen in deze mudra voor je onderbuik, dus de wijsvingers wijzend naar de aarde en de duimen bevinden zich ter hoogte van de navel.

Doordat de vingers van beide handen gekruist zijn vindt er een uitwisseling en balancering van energieën plaats tussen beide handen: De linkerhand die de chandra/vrouwelijke/maan/yin/ida nadi kwaliteiten vertegenwoordigt en de rechterhand die surya/mannelijk/zon/yang/pingala nadi representeert. En niet alleen beide handen, maar ook beide kanten, de linker- en de rechterhersenhelft.

Het tegen elkaar plaatsen van de wijsvingers en van de duimen intensiveert bovendien de stroming van prana, die weer teruggeleid wordt in het lichaam.

Deze mudra zorgt ervoor dat lichaam en geest stabiel zijn tijdens meditatie en helpt in concentratie, bewustzijn en innerlijke fysieke ontspanning.

Yoni Mudra versterkt de Yin-energie welke zich in de diepe onderbuik bevindt, het gebied dat Svadisthana chakra (India), het Hara (Japan) of Dantian (China) genoemd wordt.

Het Yoni-ei
Volgens de Taoïsten is het gebied rond de bekkenbodem de bron voor een lang, gezond en gelukkig leven. Om dat gebied in balans te houden, gebruiken ze het yoni-ei, of tantrisch ei: een kristallen ei dat in de vagina wordt ingebracht. 

Oefeningen met het ei versterken de bekkenbodem, welke meer vitaliteit en gevoeligheid geven, incontinentie helpen voorkomen en seksuele energie kunnen opwekken. Sommige vrouwen ervaren het als helend, wat verklaard kan worden doordat in de vagina acupressuurpunten toegekend worden die met de belangrijke organen van het lichaam in verbinding staan. 
Lees er meer over op de site van Happinez, waar je het ei ook kunt kopen.
SHARE:

Geen opmerkingen

Een reactie posten

BLOGGER TEMPLATE DESIGNED BY pipdig