zaterdag 21 januari 2017

AHIMSA: Wat is dat?


Ahimsa is een Sanskriet woord dat 'afwezigheid van de wens om pijn te doen' betekent.
Als je leeft in de overtuiging van Ahimsa dan is je streven om in harmonie te leven met alles wat leeft, dus zonder geweld en zonder pijn te doen.

Ahimsa gaat ervan uit dat elke vorm van leven -inclusief ruimte, lucht, water, aarde, bos en zelfs een korreltje zand- rijk is aan bewustzijn en energie.

Volgens de Vedas -de oudste en heiligste geschriften in India- is Ahimsa de belangrijkste menselijke plicht in het leven volgens de Dharma (het pad, de essentie, de allesomvattende leer).
Als je leeft in de overtuiging van ahimsa leer je dat de beste manier om de wereld te veranderen is om jezelf te verbeteren, in plaats van dat we anderen vertellen hoe zij moeten leven.

Ahimsa is dus leven in compassie, in de eerste plaats met en voor jezelf.
Zoals Jack Kornfield zegt "If your compassion does not include yourself it is incomplete".
Ruzie, jaloezie, boosheid, een nare tweet, een stekelige opmerking, maar ook ambitie, eerzucht, slecht eten ... ze zijn allemaal voorbeelden van een compassie-loos leven. En we doen het allemaal, niemand uitgezonderd.
Als we zo gewelddadig met onszelf omgaan, hoe willen we dan liefdevol en vriendelijk kunnen zijn naar anderen?

Moeder Theresa, Nelson Mandela en Martin Luther King Jr. zijn mensen die volgens Ahimsa probeerden te leven.

Jaren geleden, gevoed door mijn interesse in yoga, meditatie en ayurveda, maakte ik kennis met Maya Tiwari.
Zij inspireerde mij om de Eed van Ahimsa af te leggen, wat een mooie stimulans is om daadwerkelijk een geweldloos leven te lijden.
Ik zal daarover later meer schrijven, en geloof me dat het de moeilijkste en tegelijkertijd meest uitdagende en inspirerende taak is die ik op me genomen heb 😉

Ik heb haar gevraagd of ik onder de naam Ahimsa over de Eed en ook over de Vredes Mandalas mag schrijven en dat was geen probleem, immers zegt het voort.
Als we allemaal ahimsa zouden naleven zou de wereld er volledig anders uitzien.


SHARE:

Geen opmerkingen

Een reactie posten

BLOGGER TEMPLATE DESIGNED BY pipdig