maandag 12 november 2018

De wetenschap achter Yoga

Er zijn van die documentaires en films die je af en toe opnieuw bekijkt omdat er zoveel in gezegd wordt wat moet beklijven.

Ik had deze vaker op Facebook en ook op dit blog gedeeld, maar daar verdwijnt het ergens diep in je tijdlijn.
Dat is één van de redenen dat ik deze blog ben begonnen, als een soort bibliotheek waar je kunt lezen, kijken, luisteren en delen.

Bekijk The Science of Yoga

Als je het liever in het Nederlands hoort of als je meer wilt weten dan deze ene video, kom dan meedoen bij YOGA Hanneke Norbruis


Om namah shivaya, ik wens je een mooie dag.
SHARE:

zondag 11 november 2018

de rust in jezelf vinden


Bewustwording, ontwaken, de rust in jezelf vinden, je ware Zelf … wat betekent dat nou eigenlijk?

Je herkent het vast, die drukte in je hoofd, dat gebabbel, of die wens om steeds maar weer likes te krijgen op je selfies, bevestiging van anderen, druk druk druk bezig zijn en ja, zelfs op yogagebied maar niets willen missen …:-)

In deze 38 minuten laat Mooji je ervaren dat spiritualiteit niet eng of zweverig is, dat je niet je hele (financiële) hebben en houwen hoeft af te staan, dat je er geen drugs voor hoeft te gebruiken of gehersenspoeld voor hoeft te zijn …

Ga zitten, sluit je ogen en laat al je concepten, al je ideeën van hoe het heurt te zijn los, alles wat je altijd zeker wist en waaraan je vasthield … laat los

En als de Engelse taal je ervan weerhoudt of als deze ene video je onvoldoende helpt, kom dan meedoen donderdagvond om 20.15u bij YOGA Hanneke Norbruis
SHARE:

dinsdag 6 november 2018

Slow Yoga, zullen we eens vertragen?

Slow Yoga zijn lessen die Hanneke Norbruis ontwikkeld heeft vanuit de gedachte van duurzaamheid, waarin ook o.a Slow Food en Slow Fashion steeds meer aandacht krijgen.

In de lessen heeft ze de beoefening van yin yoga, restorative yoga, yoga nidra, healing yoga, mindfulness en klankschalen samengebracht.
Bewustwording is een belangrijke sleutel in haar lessen. Als je bewust leeft krijg je inzicht en kun je los-laten, ont-spannen.

'Verander de wereld, begin bij jezelf'. Dat is niet voor iedereen weggelegd, maar voor jou waarschijnlijk wel.
Maandag 20.30-21.30u
Vrijdag 9.15-10.45u
Kijk op YOGA Hanneke Norbruis, Nicolaes Maesstraat 2-218 (Vlakbij van Raaltenpark), Zaandam of stuur Hanneke een email.
Tot ziens en met warme groet, Hanneke Norbruis
SHARE:

zondag 4 november 2018

Vier de lichtmandala samen

Al eeuwenlang vieren en eren mensen wereldwijd, ongeacht cultuur of religie, het licht in donkere tijden. 
Vrijdag 16 november gaan we voorafgaand aan de beoefening van tratak(a) en yoga nidra een lichtmandala maken. 

Het Sanskrit woord mandala betekent cirkel en als je het woord ontleedt, dan staat manda voor 'het hoogste of het beste', en la betekent 'afronding'. Samengesteld betekent het dus 'de plaats waar de ware essentie zich bevindt'. 

Mandala's kunnen heel simpel zijn of juist uitermate gedetailleerd en kunnen op vele manieren gemaakt worden. Je kunt denken aan de gekleurde zandmandala's gemaakt door Tibetaanse monniken of aan mandala's gemaakt van zaden, granen en peulvruchten of bloemen.In de Wisdom Rising workshop van Lama Tsultrim Allione heb ik de transmissie mogen ontvangen in de Mandala van de Vijf Dakini's. Daarover een andere keer meer, maar de mandala was als volgt verbeeld tijdens die dag.

Vrijdag 16 november maak ik een mandala van glazen lichtpotjes waarop ik inspirerende teksten heb geschreven. Iedereen die die avond deelneemt kan iets in de mandala inbrengen; dat kan een bloem zijn, fruit, een mooie steen, voedsel voor Moeder Aarde (peulvruchten/granen zijn er in allerlei kleuren), een kaarsje, een gedichtje of wat je ook maar neer wilt leggen. Je mag datgene wat je inbrengt na afloop weer meenemen. 
We gaan het licht in de duisternis vieren, het licht over de duisternis, donker-en-licht, yin-en-yang, shakti-en-shiva, mannelijk-en-vrouwelijk, leven-en-dood symboliseren harmonie, balans, vrede, immers het één bestaat niet zonder het ander. 
De mandala-viering beëindigen we met een door Hanneke Norbruis geleide meditatie, en vervolgens gaan we over naar de beoefening van tratak (kijken in de vlam van een kaars), zodat we onze concentratie en focus nog meer verdiept hebben als we gaan liggen voor yoga nidra, de yoga van de slaap. 

Vrijdag 16 november 2018 
19.30-21.00u 
YOGA Hanneke Norbruis Zaandam www.yoga-meditatie-zaandam.nl 
Van tevoren aanmelden is wel raadzaam, want de maandelijkse vrijdagavond YOGA NIDRA bij onze studio is erg geliefd. Vrije inloop is overigens niet mogelijk.

Heb jij al eens aan een lichtcirkel meegedaan? Schrijf hieronder hoe die viering was, want hoe meer inspiratie, des te meer we samen kunnen vieren. Dank je wel!

Wil je meedoen? Dat kan, ook niet-leden kunnen meedoen. Je kunt je opgeven bij Hanneke per email


SHARE:

dinsdag 30 oktober 2018

TIJD, iets om bij 'stil' te staan

TIJD
iets om bij 'stil' te staan.

Gezien de discussie over het eventueel afschaffen van winter- of zomertijd, en ook omdat we nu de winterperiode ingaan. Een yin-periode waarin we ons naar binnen keren, warme dingen aan en om doen, kaarsjes aansteken, verwarmende maaltijden maken en ons zouden kunnen bezinnen.
Bovendien realiseren we ons dat we onszelf inmiddels allemaal voorbij rennen en behoefte hebben om 'de tijd te stillen. 
Met uitleg van het prachtige Canto Ostinato.
SHARE:

maandag 22 oktober 2018

In the Pure Land of the Present Moment


De laatste zondag in oktober, de dag waarop de wintertijd ingaat, is eveneens Dag van de Stilte in Nederland.

"Stilte is universeel, zij is van niemand en van ons allemaal. Zij verbindt mensen met elkaar, ongeacht cultuur, religie of politieke overtuiging", staat er op de site van de Dag van de Stilte.

Op die zondag is er tussen 11.00 en 12.00 een landelijk stilte-uur.

Ik nodig je uit tot het volgende:
• Lees deze prachtige woorden van Thich Nhat Hanh. Lees ze helemaal, want ze houden je hier In the Pure Land of the Present Moment. Misschien lees je ze al op zaterdag, zodat je zondag bewuster wakker wordt.

• Ga dan zondag rond 10.55u zitten om te mediteren. Als je het lastig vindt om er een begin mee te maken, dan kan je een korte geleide meditatie door mij ingesproken je wellicht helpen. Deze stopt na 4.14 min. zonder afsluiting. En dan blijf je in stilte zitten zolang je wilt. 5 minuutjes, een kwartier of nog twee uur, doe wat goed voelt, maar spreek met jezelf en je huisgenoten af dat er stilte is tussen 11.00 en 12.00uur.

De winter is het yin-seizoen bij uitstek. Yin dat ten opzichte van yang donkerder is, en ook langzamer, kouder, naar binnen gericht, en meer verstild. Een goede tijd dus om te bezinnen en te verzachten.
En net als hierboven in het yin-yang symbool is er in het donkere altijd een lichter deel. Niets is alleen maar zwart of alleen maar wit. Of zoals Thich Nhat Hanh uitlegt; zonder te weten wat lijden is zul je niet weten wat geluk is.
Dus dat witte puntje in het zwart kan staan voor de kaarsjes die je aansteekt als het weer eerder donker wordt, het kruidige kopje thee dat je drinkt terwijl je oren en handen nog koud aanvoelen na een fietstocht in de herfstwind, en de warme sloffen op de koude keukenvloer.

Ik wens je een mooie wintertijd.
SHARE:

zaterdag 20 oktober 2018

Yoni mudra


Mudra is een Sanskrit woord dat het best als 'gebaar' of 'pose' vertaald wordt.
Mudra's kunnen i.c.m asana's, pranayama en bandha's met het hele lichaam gemaakt worden, maar ook d.m.v slechts twee vingers.
Zo kun je bv omhoog kijken naar het punt tussen je wenkbrauwen, je kunt het puntje van je tong tegen je verhemelte drukken en de meest bekende vorm van mudra's zijn die die je met de handen maakt, de z.g Hasta Mudra's.

Mudra's kunnen invloed hebben op de psyche en op emoties en ze kunnen ook bedoeld zijn als gebaar van toewijding of voor esthetisch gebruik.

Bovendien kunnen mudra's de stemming, houding en waarneming veranderen en het bewustzijn en de concentratie verdiepen.

Yogi's ervaren mudra's als houdingen die bijdragen aan de energiestroom; individuele prana wordt met de universele pranastroom verbonden.

Mudra's zouden een directe verbinding geven tussen annamaya kosha (het fysieke lichaam), manomaya kosha (het mentale lichaam) en pranamaya kosha (het pranische lichaam). In eerste instantie zorgt dit ervoor dat de beoefenaar bewustzijn ontwikkelt van de stroming van prana in het lichaam. Uiteindelijk zal het prana-balans geven in de koshas waardoor de subtiele energie omgeleid zal worden naar de hogergelegen chakras zodat een hogere staat van bewustzijn mogelijk wordt.

Sommige mudra's zijn niet zomaar eenvoudig uit te voeren en andere kosten nauwelijks moeite. Of je inderdaad de verandering en verdieping kunt waarnemen hangt ook sterk samen met het feit of het merendeel van je energetische blokkades is verwijderd. Vandaar dat sommigen zeggen dat mudra's door ervaren yoga-beoefenaars beoefend moeten worden. Anderen menen dat de beoefening van enkele mudra's juist zou kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van bewustzijn en verdieping.

Yoni Mudra – de mudra van de baarmoeder of de bron.
Deze mudra stimuleert de oerenergie die verbonden is met de baarmoeder en de bron van de scheppende kracht.

Deze mudra kan zowel door vrouwen als door mannen beoefend worden.

Plaats je handen in deze mudra voor je onderbuik, dus de wijsvingers wijzend naar de aarde en de duimen bevinden zich ter hoogte van de navel.

Doordat de vingers van beide handen gekruist zijn vindt er een uitwisseling en balancering van energieën plaats tussen beide handen: De linkerhand die de chandra/vrouwelijke/maan/yin/ida nadi kwaliteiten vertegenwoordigt en de rechterhand die surya/mannelijk/zon/yang/pingala nadi representeert. En niet alleen beide handen, maar ook beide kanten, de linker- en de rechterhersenhelft.

Het tegen elkaar plaatsen van de wijsvingers en van de duimen intensiveert bovendien de stroming van prana, die weer teruggeleid wordt in het lichaam.

Deze mudra zorgt ervoor dat lichaam en geest stabiel zijn tijdens meditatie en helpt in concentratie, bewustzijn en innerlijke fysieke ontspanning.

Yoni Mudra versterkt de Yin-energie welke zich in de diepe onderbuik bevindt, het gebied dat Svadisthana chakra (India), het Hara (Japan) of Dantian (China) genoemd wordt.

Het Yoni-ei
Volgens de Taoïsten is het gebied rond de bekkenbodem de bron voor een lang, gezond en gelukkig leven. Om dat gebied in balans te houden, gebruiken ze het yoni-ei, of tantrisch ei: een kristallen ei dat in de vagina wordt ingebracht. 

Oefeningen met het ei versterken de bekkenbodem, welke meer vitaliteit en gevoeligheid geven, incontinentie helpen voorkomen en seksuele energie kunnen opwekken. Sommige vrouwen ervaren het als helend, wat verklaard kan worden doordat in de vagina acupressuurpunten toegekend worden die met de belangrijke organen van het lichaam in verbinding staan. 
Lees er meer over op de site van Happinez, waar je het ei ook kunt kopen.
SHARE:
BLOGGER TEMPLATE DESIGNED BY pipdig