zondag 31 december 2017

Sankalpa

Wat is jouw voornemen voor het nieuwe jaar?

De meeste voornemens voor het nieuwe jaar sneuvelen vroeg of laat, en volgens de schrijfster van dit artikel komt dat doordat we er in onze voornemens vanuit gaan dat we niet goed genoeg zijn of dat we pas gelukkig worden als we datgene krijgen wat we niet hebben of doen.

Een sankalpa is een intentie, een voornemen dat je maakt tijdens de beoefening van yoga.
Meditatie en Yoga Nidra zijn erg geschikte methoden omdat de geest dan erg ontvankelijk is.
Het doel van de sankalpa is te ontdekken wat jou echt gelukkig maakt, je meest innerlijke wens. Jouw sankalpa gaat dus niet over iemand anders en is niet voor een ander.
Je deelt je sankalpa nooit met iemand, het is privé en erg persoonlijk.
SHARE:

zaterdag 30 december 2017

Keeping Quiet


Now we will count to twelve
and we will all keep still.
For once on the face of the earth,
let's not speak in any language,
let's stop for a second,
and not move our arms so much.
It would be an exotic moment
without rush, without engines;
we would all be together
in a sudden strangeness.
If we were not so single-minded
about keeping our lives moving,
and for once could do nothing,
perhaps a huge silence
might interrupt this sadness
of never understanding ourselves
and of threatening ourselves
with death.
Perhaps the earth can teach us
as when everything seems dead in winter
and later proves to be alive.
Now I'll count up to twelve
and you keep quiet and I will go.
By: Pablo Neruda
SHARE:

zaterdag 23 december 2017

My Wishes for 2018


SHARE:

vrijdag 22 december 2017

Ceremonie met het beschermingskoord

De laatste van de vijf zaterdagmiddagen 'Leren Mediteren' bij Studio Norbruis Zaandam hebben we 'feestelijk' afgesloten met een korte ceremonie geïnspireerd op de Boeddhistische ceremonie van het beschermingskoord.

In onze cultuur van 'doe maar gewoon' en zeker in de jaren '70 zijn in Nederland ceremonies en tradities behoorlijk verloren gegaan.
Toch hebben ze zeker waarde, al was het maar vanwege het gevoel van verbondenheid met alles en iedereen om ons heen (incl. onze voorouders) en het besef dat de cyclus waarin we ons bevinden erg kort is t.o.v de universele cyclus en we deze dus mogen vieren. Het inherente gevoel van nederigheid zou velen van ons positief kunnen voeden.

Het rode koord dat gebruikt wordt in de ceremonie symboliseert bescherming en zegening.
De kleur rood is in grote delen van Azië de kleur van viering, moed en kracht.
Het rode koord is ook de symboliek in Kabbalah (Joods religieus filosofisch systeem) en Hindoeïsme.

Toevlucht in de Boeddha, Dhamma en Sangha.
Als iemand formeel Boeddhist wil worden neemt hij of zij in een kleine ceremonie toevlucht tot de Boeddha, Dhamma en Sangha. Zij neemt zich dan voor de vijf leefregels na te volgen en krijgt een Boeddhistische naam.

Het toevlucht nemen is een uiting van vertrouwen. We vertrouwen ons toe aan de Boeddha, Dhamma en Sangha. Het zijn de Drie Juwelen, zoals ze traditioneel genoemd worden. De Drie Juwelen bieden een veilige plek, een plek waarop we ons kunnen verlaten.

Deze mantra gaat daarover.

Vertrouwen in de Boeddha.
De beeltenis van de Boeddha is een beetje verworden tot een mascotte voor wellness en ontspanning, maar volgens de overleveringen was het een gewoon mens dat zichzelf ontwaakt heeft uit de worsteling die het leven is. De Boeddha wordt daarom verlicht genoemd. Als het hem gelukt is, dan zouden wij dat ook moeten kunnen, is het idee. Dus als je toevlucht neemt tot de Boeddha, dan zeg je feitelijk dat je er vertrouwen in hebt dat het jou ook kan lukken om uit de illusie waarin we leven te raken (daarover een andere keer meer). Dat wordt de Boeddha-natuur genoemd, en die heeft iedereen in zich.

Reflectie-oefening

Vertrouwen in de Dhamma
De Dhamma (of Dharma) is de leer van de Boeddha. Als je toevlucht neemt in de Dhamma, dan vertrouw je erop dat dit het pad van wijsheid en mededogen (compassie) is, en dat dit de waarheid is. Dat doe je door erover te lezen, door naar de leringen te luisteren en door te oefenen, in mediteren. De waarheid is hier nu op dit moment.

Reflectie-oefening

Vertrouwen in de Sangha
Traditioneel gezien betekent toevlucht nemen in de Sangha dat je je aansluit bij een spirituele gemeenschap met het idee dat je gesteund en gevoed kunt worden op je pad. Dat kan ook door je familie en je vrienden, en dus wordt er gezegd dat je je moet omringen met mensen die een positieve invloed op je hebben en dat je de andere beter los kunt laten, maar dat is uiteraard niet altijd mogelijk.


Reflectie-oefening
SHARE:

maandag 18 december 2017

Bahir Trataka

Bahir Trataka is de laatste shatkarma (reinigingsmethode) binnen Hatha Yoga en een concentratiemethode uit Raja Yoga.

Trataka betekent ononderbroken staren naar of de aandacht richten op een object. Het is een methode om de aandacht voor langere tijd vast te kunnen houden, al is het heel wat anders dan een beetje zitten in een vlam staren. 
Je kunt de methode leren bij klassiek opgeleide Hatha Yoga-docenten.

Therapeutisch gezien helpt Bahir Trataka (staren naar een object buiten jezelf) bij het reinigen van de ogen en er wordt gezegd dat als je het regelmatig beoefent, je je bril of lenzen niet meer nodig zult hebben.

Trataka helpt om de geest rustiger en meer gefocust te maken. Volgens Swami Satyananda Saraswati helpt trataka bij het verminderen van spanningen en angsten, en tegen depressie en slapeloosheid. Bovendien verbetert hierdoor het geheugen, het concentratievermogen en de wilskracht. Allemaal zaken dus die belangrijk zijn in het dagelijks leven.  En ook als je je verder wilt verdiepen in de yoga-beoefening en dan m.n in Prana Vidya (kennis van energiestromen in het lichaam).

Trataka kan als zelfstandige methode beoefent worden en ook ter voorbereiding op meditatie, op Antar Trataka (naar binnen staren) en op Yoga Nidra.

* Als je last van epilepsie dan kun je trataka beter niet oefenen met een kaarsvlam.
SHARE:

Imperfection - Elizabeth Carlson

I am falling in love

with my imperfections
The way I never get the sink really clean,
forget to check my oil,
lose my car in parking lots,
miss appointments I have written down,
am just a little late.


I am learning to love
the small bumps on my face
the big bump of my nose,
my hairless scalp,
chipped nail polish,
toes that overlap.

Learning to love
the open-ended mystery
of not knowing why

I am learning to fail
to make lists,
use my time wisely,
read the books I should.

Instead I practice inconsistency,
irrationality, forgetfulness.

Probably I should
hang my clothes neatly in the closet
all the shirts together, then the pants,
send Christmas cards, or better yet
a letter telling of
my perfect family.

But I’d rather waste time
listening to the rain,
or lying underneath my cat
learning to purr.

I used to fill every moment
with something 
I could cross off later.

Perfect was
the laundry done and folded
all my papers graded
the whole truth and nothing but

Now the empty mind is what I seek
the formless shape
the strange off center
sometimes fictional me.
SHARE:

woensdag 6 december 2017

The Hope of Loving - Meister EckhartThe Hope of Loving - Meister Eckhart


What keeps us alive, what allows us to endure?
I think it is the hope of loving,
or being loved.
I heard a fable once about the sun 
going on a journey to find its source, 
and how the moon wept
without her lover’s warm gaze.
We weep when light does not reach our hearts. 
We wither like fields if someone close
does not rain 
their kindness upon us.

Foto Hanneke Norbruis 1972
SHARE:

maandag 4 december 2017

Positive Message Wall


A pearl goes up for auction
No one has enough,
so the pearl buys itself
-- Rumi


In de hal bij de ingang van mijn yogastudio heb ik een Positieve-Berichtjes-Muur gemaakt.

Na enige weifeling worden er steeds meer lieve, inspirerende en motiverende berichtjes geplaatst.

Het wachten was op degene die de verleiding niet zou kunnen weerstaan om zijn of haar onmacht te tonen en inderdaad laatst vond ik twee kaartjes waarvan ik de geschreven woorden aanvankelijk nauwelijks kon lezen. Het was geen kinderhandschrift, maar dat van iemand die niet gewend is te schrijven. 
De uitingen waren niet ernstig of grof, maar getuigden wel van weerstand tegen vriendelijkheid.

"Don't throw anyone out of your heart" 
-- Neem Karoli Baba

Mijn eerste reactie was medelijden, ach jee. En vervolgens voelde ik de pijn van de schrijver, want hoeveel fijner zou diegene zich gevoeld hebben als hij of zij ook iets aardigs had gedeeld.

Wat anders kun je op zo'n moment anders doen dan Metta (liefdevolle vriendelijkheid, gericht op het geluk en welzijn van alle wezens)
Dat je vol mag zijn van liefdevolle vriendelijkheid. Dat het goed met je mag gaan. Dat je in vrede en met gemak mag leven. Dat je gelukkig mag zijn"

Metta-meditatie is een hele mooie beoefening. Ik heb het o.a beoefend in een meerdaagse retraite bij Dhammadipa Amsterdam en ik beoefen het regelmatig d.m.v audio's en videos. Je mag de woorden aanpassen naar wat voor jou goed voelt. En dat is feitelijk wat je doet, de ander wensen wat je jezelf ook toewenst.

Lees hier een artikel van Jack Kornfield over hoe je Metta kunt leren en beoefenen.

Of ga zitten en beoefen het onder begeleiding van Sharon Salzberg die zich hierin heeft gespecialiseerd.

May you too be safe and protected.
May you be healthy and strong.
May you be truly happy.
SHARE:

zondag 3 december 2017

The OM-sound


Op de vraag “Wat betekent Om?” kun je verschillende antwoorden verwachten.

In de Indiase traditie staat het symbool OM voor het meest innerlijke, het meest fundamentele geluid of de oervibratie.

Hier een korte en snelle oefening op mijn shrutibox.

Eén van de mooiste en meest volledige verklaringen (voor zover we dit kunnen weten) las ik in het artikel van Robert Gabriel.

Most of us are familiar with the mantra OM. We routinely chant it at the end of a group meditation or a yoga class, without thinking much about it. Maybe we use a mantra that begins with OM, but what does it really represent? What is the true value of this all-powerful sound?

The Creation of the Universe According to Sound

Science tells us that the Universe began with a big bang, whereas Vedanta says that the big bang is actually a big OM, which didn’t just happen once; it is ongoing. In fact, if the OM stopped for even a micro second, the whole Universe as we know it would disappear instantly! OM rises from Pure Consciousness, which is primary and underlies all existence, constantly unfolding as our experience of the Universe.
Imagine, if you can, a time before the Universe existed. Imagine a field of Pure Consciousness, an eternal silence. Not an empty silence, but one filled with the potential for everything. At some point, Pure Consciousness decided it wanted to have an experience but, as nothing else existed, it could only experience itself. Because all experiences are based on contrast, Pure Consciousness had to move within itself to experience itself.
Now, movement creates friction, and friction creates noise, so Pure Consciousness experiencing itself created a sound. However, Pure Consciousness, by definition, is silent, so this sound, which was OM, had to be forced out of the silence and became what we call conditioned consciousness. OM, or conditioned consciousness, is what we experience as the Universe in which we live.
The idea that God created the world out of nothing is also central today to Islam, Christianity, and Judaism—and many references to a god creating the Universe by sound (words) exist. In the Old Testament God created through His words when He said, “Let there be Light.” The Gospel of John says, “In the beginning was the Word (the sound of OM), and the Word was with God, and the Word was God (Oneness).”

The Expanding Universe

As the initial vibration of OM emerges from the unmanifest, it diversifies into all the different vibrations of the Universe, which manifest as the world we know.OM therefore contains within it all the mantras, sounds, and vibrations of the Universe. Everything in the Universe is a manifestation of OM and ultimately a reflection of Pure Consciousness from which it emerged. OM is the collective sound of the Universe, the Primordial Sound.
The Secret Doctrine of the Rosicrucians says, “The One becomes Many, the Unity becomes Diversity, the Identical becomes Variety, yet the Many remains One.” The Gospel of John says, “The Word became flesh” (manifest creation). In Egyptian literature the creator god pronounced the names of everything.
Modern science tells us the Universe is expanding. Vedanta tells us that our Consciousness, or Awareness, expands as we grow towards Enlightenment. The Quran states, “And the heaven (space) We created with might, and indeed We are (its) expander.”
If, as Vedanta tells us, the Universe is a projection of our Consciousness, then the so-called expansion of the Universe is contingent on our spiritual growth, and at the moment of our Enlightenment, the Universe will also reach the conclusion of its journey and cease to exist as a separate reality.

Vedic References

OM is mentioned numerous times throughout Vedic literature, most commonly in its original form of AUM.
The four principle Vedas, Rig, Sama, Yajur, and Atharva, expound on the knowledge of the entire creation. It is said that all the knowledge of the four Vedas is contained in the Rig and all the knowledge of the Rig Veda is contained in its first syllable “A”. Thus by fully understanding this first syllable, which is the beginning of the mantra AUM, we can have knowledge of the entire creation. According to the ancient Puranic texts, AUM represents the union of the three main masculine deities and the forces within the Universe. “A” means Brahma (creation), “U” means Vishnu (maintenance), and “M” means Shiva (destruction). In the great Indian text the Bhagavad Gita, Krishna (the Divine) says, “Of words I am OM.”

The Chandoya Upanishad opens with the recommendation to "let a man meditate on OM, the essence of all.” The Chandogya Upanishad also tells us that the gods took the song of OM unto themselves, thinking, "with this [song] we shall overcome the demons,” thus implying that OM inspires the good inclinations within each person.
When speaking of OM, the Katha Upanishad says, “this syllable is Brahman (the Absolute), this syllable is the highest, he who knows that syllable, whatever he desires, is his.”
The Shvetashvatara Upanishad asserts that OM is a tool of meditation that empowers one to know the God within oneself, to realize one's Atman (Soul, Self).
Adi Shankara said that if you can only study one Upanishad, it should be the Mandukya, which is fortunate because it happens to be the shortest and is devoted entirely to OM. It opens by declaring, "AUM, this syllable is this whole world, all past, present, future, and whatever exists beyond time is AUM.” In other words, everything that exists in manifest creation is contained within AUM. The Mandukya Upanishad then talks about four states of consciousness:
  1. The “waking state,” where the senses are turned outward, is represented by the letter “A” and by knowing this, we become masters of our senses, leading to the fulfillment of all desires and the attainment of greatness.
  2. The “dream state,” where the senses are directed inward, is represented by “U” and by knowing this we master our dreams, become established in wisdom, and everyone born into our family is more deeply Brahman (highly evolved).
  3. Deep sleep,” where consciousness enjoys peace with no perception of external or internal objects, is represented by the letter “M.” The Mandukya says that by knowing this we know all, and everything merges into ourselves. In his Yoga Sutras, Patanjali says that Mmmm is the name of God, and in Psalms it says, “God gives Truth to His beloved in sleep.”
  4. The fourth state described in the Mandukya Upanishad is Turiya, which we know as Transcendental Consciousness, Atman, the soundless aspect of AUM, or the “gap” between thoughts. Turiya is represented by “AUM.” Though it is indivisible, it is the combination of three sounds. The Mandukya tells us that AUM is the very Self, beyond birth and death, the symbol of everlasting Joy. He who knows it as such, enters the Self with his self. Those who know the Truth become the Truth.

Chanting OM

As OM is the sound of the Universe, it’s always present, so technically we can’t chant it. We cannot create OM by a chanting of it; we only produce a vibration sympathetic with the vibration that is already there, which is OM. It is not a chant made by us, created by us, or initiated by us. Rather, we establish a connection between ourselves and the Supreme Reality, which manifests itself as sound vibration in the form of OM.
An alternative way of chanting OM is in its separate form. In one breath chant, “Aaaa—Uooo—Mmm,” followed by silence. The fullness of the “A” sound collapses into “U,” then “M,” and finally the silence of all three together once they have ended on the gross level. The waking, dreaming, and deep sleep states merging into the Oneness of the Absolute.
When OM is part of our mantra, such as in Primordial Sound Meditation, we experience the fully expanded level of creation, attuning our individual souls to the Ultimate Reality.


Listen

Sometimes, if you sit very quietly, you will hear the sound of OM, like a distant cosmic hum. Listen within you; it’s not outside you, it is you.
When your mind is quiet and you listen, you will hear God humming.

Bron van de Engelstalige tekst Chopra.com


SHARE:

donderdag 5 oktober 2017

Pawanamuktasana

Pawanamuktasana

Pawana = wind of lucht en Mukta = loslaten of vrijmaken
Pawanmuktasana zijn oefeningen om wind en spanning los te laten.

Is dat nu wéér een nieuwe yogavorm? 
Nee, integendeel, de oefeningen bestaan al heel lang. 
Voordat de 'moderne yoga' (ashtanga, power, bikram, vinyasa, iyengar) haar intrede deed in de jaren '80 (met belangijkste exponenten Pattabhi Jois en B.K.S Iyengar), waren deze asana's (houdingen) en ademhalingoefeningen een normaal onderdeel van een yogales.

Ze kunnen voldoende zijn als rustige zelfstandige les en ook ter voorbereiding van de yin- of yangles.

In zijn boek 'Chakra's en Hoger Bewustzijn' legt Dr.Motoyama (één van de grote inspirators voor Paul en Suzy Grilley, die op hun beurt yin yoga ontwikkeld hebben) uit dat deze oefeningen een direct effect hebben op de stroming van prana door de nadis (meridianen) en de energiecentra (chakras) in de vingers, tenen en de gewrichten in de armen en benen. 

Blokkades in de energiestroom hebben tal van gevolgen, zowel mentale als fysieke. Deze vorm van yoga-asana's is zeker ook goed voor mensen die last hebben van artritis, hoge bloeddruk, hartproblemen en een ieder die er goed aan doet om lichaam en geest niet te intens te belasten.
SHARE:

maandag 25 september 2017

Cursus Leren Mediteren

Omgeef jezelf met stilte,
richt je aandacht naar binnen
en lever je bewustzijn over aan het Zelf,
want de wijsheid die je zoekt 
ligt in jezelf.
(Bhagavad Gita - 6e eeuw v.Chr)


CURSUS LEREN MEDITEREN

De meeste mensen ervaren veel druk.
Niet alleen werkdruk, of prestatiedruk, maar vooral druk(te) in het hoofd.
Vaak lukt het hieraan te ontsnappen (nog meer werken, shoppen, drinken, roken, eten, glossy feelgood magazines, social media, festivals, wellness uitjes, vakanties), maar het gebabbel in ons hoofd keert steeds weer terug.

Voor de 2e keer dit cursusjaar wordt de cursus Leren Mediteren gegeven bij Studio Norbruis in Zaandam, omdat er behoefte blijkt te zijn aan niet -religieuze, niet-dogmatische en laagdrempelige no-nonsense meditatiebijeenkomsten.

Anders dan vaak gedacht wordt zul je tijdens meditatie je gedachten en emoties niet ontkennen of negeren, net zo min als dat je de controle zou verliezen of opeens met een big smile in hogere sferen raakt. Wat er wél gebeurt is dat je bewuster in dit leven gaat staan en dat je hoofd- van bijzaken gaat onderscheiden.

Mediteren gaat niet in één keer, dat heeft tijd nodig, oefenen, begrijpen, een beetje je best doen.
Bijna niets in het leven gaat vanzelf; autorijden moet je leren, net als voetbal, pianospelen, rekenen, op de computer werken en ook yoga gaat niet zomaar.
Je kunt er wel vertrouwd mee en bedreven in raken, zolang je maar blijft oefenen.

We komen 5x bij elkaar en steeds wordt er een ander aspect van meditatie en bewustwording behandeld.

Onderwerpen die in deze cursus o.a aan bod komen:
Pratyahara (je aandacht naar binnen richten), trataka, yantras, mantras en andere concentratie-oefeningen, pranayama, (stoel) yoga en andere simpele lichaamsoefeningen, chakras, nadis, stiltebewustzijn, metta, yoga nidra, (thee) ceremonie en meditatie.

Data:
1. 17 februari
2. 10 maart
3. 7 april
4. 21 april
5. 26 mei

Locatie: Yogastudio Norbruis
Nicolaes Maesstraat 2-218, Zaandam

Website

Tijd: 12.30-14.30

De groepen zijn niet al te groot, minimaal 4 en maximaal 12 personen.
Er is dus aandacht voor joú.
Prijs per cursus: €115,-

Je geeft je op bij Hanneke Norbruis: email
SHARE:

Yoga Nidra

"At the point of meaningful rest, when sleep has not yet come
and external wakefulness vanishes, at this point being is revealed.”
(Vigyana Bhairava Tantra)

Bovenstaand citaat, van een meer dan 4000 jaar oude tekst, beschrijft de ervaring tijdens Yoga Nidra.

In 2017 heb ik een Teacher Training Yoga Nidra gevolgd en in de ahsram in Zweden waar ik datzelfde jaar verbleef oefenden we het elke dag.

Iedereen kan Yoga Nidra beoefenen en degene die leidt kan de vorm, lengte en diepte aanpassen aan de omstandigheden, van simpel en speels voor kinderen tot enorm complex voor gevorderde studenten.

Een half uur Yoga Nidra staat gelijk aan vier uur slaap” (Swami Satyananda)

Yoga Nidra is vooral bekend vanwege de diepe ontspanning, zowel fysiek als mentaal.
Het is heel goed mogelijk door Yoga Nidra ervaringen en herinneringen te verwerken, spierspanning en stress te verminderen en de bloeddruk en hartslag te verlagen, wat uiteraard een helende werking heeft op zowel lichaam als geest.

De naam Yoga Nidra staat voor een bewustzijnsstaat waarin je, door een bepaalde methode, wordt meegenomen, terwijl je languit ligt onder je dekentje en luistert naar mijn stem. Lichaam en geest bereiken een meditatieve staat.
Door Yoga Nidra ontwikkel je een ervaring die je ook in andere situaties kunt gebruiken. 
En net als in meditatie is regelmaat in de beoefening van Yoga Nidra belangrijk. Regelmaat zal je helpen om helderheid en een vredige staat te bereiken die je vervolgens ondersteunen in een gezond lichaam en bewustzijn in alles wat je doet.

Om die diepe rust te bereiken is het goed om voorafgaand aan de Yoga Nidra oefeningen in concentratie te doen en ook lichte fysieke oefeningen om alvast iets aan spanning los te laten.

Hari Aum Tat Sat
SHARE:

Cursus Ayuryoga - Yoga & Ayurveda

De interesse in gezond eten en een gezonde levenswijze is de laatste jaren enorm toegenomen. Waarschijnlijk heeft dat enerzijds te maken met het feit dat we mogelijkheden zien om langer te leven. Anderzijds wordt er inmiddels zoveel geknoeid met ons voedsel dat het enorm moeilijk is geworden om nog te begrijpen wat we eigenlijk binnen krijgen.

We willen weer terug naar eerlijk voedsel zoals alleen Moeder Aarde ons geven kan. Probleempje is echter dat we na 30-40 jaar pakjes, zakjes en manipulatie het contact met haar behoorlijk zijn kwijtgeraakt. En dus gaan we massaal op zoek naar de waarheid en in die brij aan informatie, waarin de opvattingen elkaar dikwijls tegenspreken, raken we vaak nog verder van huis.

In die hoos is ook de belangstelling voor ayurveda toegenomen. Ayurveda is echter heel veel meer dan een food- of lifestyle-trend.
Ayurveda is de eeuwenoude wetenschap (zo'n 5000 jaar geleden begonnen artsen de kennis van ayurveda op te schrijven) van het (totale) leven met haar wortels in India.

De 8 hoofdrichtingen binnen Ayurveda zijn; interne geneeskunde, chirurgie, keel-, neus- en oorgeneeskunde, pediatrie (kindergeneeskunde) en gynaecologie, toxicologie (vergiftenleer), psychiatrie, verjonging en revitalisering, en potentieverhoging en aphrodisiaca (lustopwekkers, libidoverhogers), ofwel; Ayurveda is veel meer dan voedingssupplementen, gezonde smoothies en wat oefeningen doen.

Voedseladviezen, massage, yoga, meditatie, medicijnen e.a kunnen door een ayurvedisch arts (Universitair geschoold) of therapeut (HBO) voorgeschreven worden als preventief of als genezend middel om in 'balans' te blijven of weer te raken.

En daar raken we de essentie: balans. Ayurveda kent een geheel unieke wijze van bepalen waarop jij als uniek individu in of juist uit 'jouw' balans bent.
Wat goed/gezond is voor de een, kan verstorend werken voor de ander.

Het is overigens een misverstand dat ayurvedisch eten altijd Indiaas moet zijn. Ayurveda is een groot voorstander van dat je voedsel eet uit de regio waarin je woont en in het seizoen waarin je je bevindt.

Yoga en Ayurveda zijn beiden geworteld in de Vedische traditie en zijn nauw verwant aan elkaar. Zowel yoga als ayurveda zijn holistisch systemen, die kijken naar het bestaan in de ruimste zin van het woord; lichaam, geest en ziel (fysiek/voedsel, astraal/prana en causaal/bliss).

Onderwerpen die in deze cursus o.a aan bod komen:
De 5 elementen (panchamahabhutas), koshas, dharma, de 3 guna's, doshas, prana, agni, de 5 pranas. de 6 smaken, chakras, dhatus, nadis, asanas, pranayama, pratyahara, massage, mantra, ahimsa en meditatie.

Data:
1. 11 november VATA
2. 9 december KAPHA
3. 3 februari PITTA
4. 24 februari TRIDOSHA
5. 24 maart AHARA

Locatie: Yogastudio Norbruis
Nicolaes Maesstraat 2-218, Zaandam
Tijd: 12.30-14.30

Prijs: €115,-
De groepen zijn niet al te groot, minimaal 4 en maximaal 12 personen. Er is dus aandacht voor joú.

Je kunt je opgeven door Hanneke hier een email te sturen.
SHARE:

vrijdag 22 september 2017

Oranje kleding voor yogi's


De bewoners van de ashram waar ik deze zomer verbleef gaan gekleed in oranje kleding.
Dat is traditioneel zo ontstaan. De verfstoffen in vroeger tijden waren plantaardig en grondstoffelijk (mineralen e.d).
Naast de kleur hadden de gebruikte verfstoffen vaak helende en genezende effecten.

Uniforme kleding heeft uiteraard ook een regulerend effect: het gaat er niet om dat je je 'ik-je' presenteert.

Een yogi die zich op deze wijze kleedt, draagt uit dat hij of zij een bepaalde traditie volgt deze graag wil overdragen. 

Geen plek dus voor 'your moment of fame' bij deze yoga teachers en guru's. Immers, je hebt de kennis overgedragen gekregen en niet zelf ontwikkeld, dus enige bescheidenheid wordt als gepast gezien.

Dat is de werkelijke yoga lijkt me.
Om tat sat: Om 🕉 dat is het
SHARE:

donderdag 21 september 2017

Nadi Shodana - Yoga Ademhaling

'In this way, that which covers the light is destroyed'.
The Yoga Sutras of Patanjali 2.52

Nadi Shodana (Sanskrit) is een ademhalingstechniek die al duizenden jaren gebruikt wordt in yoga.

Nadi Shodana Pranayama staat voor Afwisselende Neusademhaling.
Nadi = een subtiel energiekanaal
Shodan = reiniging (de laatste 'a' wordt niet uitgesproken)
Pranayam = ademhalingstechniek

Vrijwel alle geneeskunde wetenschappen uit het Verre Oosten gaan er vanuit dat er zich in ons lichaam een netwerk aan energiekanaaltjes (nadis of meridianen) bevindt. Misschien ken je dit wel vanuit acupunctuur, tai chi, qigong, tuina massage of shiatsu. 
Door dit netwerk stroomt Prana (in China wordt dit Chi genoemd en in Japan Ki), levensenergie. 

Als de doorstroming in dit netwerk stagneert of als de toevoer onvolledig is dan voel je je minder energiek of word je zelfs ziek.

Een goede levensstijl voorkomt problemen in de energiehuishouding. Maar ja, wat is goed en gezond? Daarover zijn heel wat verschillende meningen. Zonder teveel in detail te gaan, is iedereen het er waarschijnlijk wel over eens dat ongezonde mentale en fysieke voeding (teveel stress, te weinig slaap, te weinig beweging, teveel focus op het 'ik', fysieke en mentale trauma's, luchtvervuiling, slecht eten, chemische medicijnen, straling etc.) niet bijdragen aan een goede levensstijl.

De Nadi Shodana ademhaling heeft een rustgevend effect op de geest. Onze geest heeft nogal de neiging om te treuren over zaken in het verleden, of om ze juist op te hemelen. Vaak ook maken we ons zorgen over mogelijke toekomstige dingen die misschien helemaal nooit zullen gebeuren. De ademhaling helpt je om hier in dit moment te blijven. Het helpt je ook om opgebouwde spanning en vermoeidheid los te laten. Bovendien heeft het een balancerend effect op beide hersenhelften én op de lichaamssystemen die zorgen voor de ademhaling en circulatie.

Je beoefent Nadi Shodana het best rechtop zittend. 
Met je rechterduim sluit je je rechterneusgat en met je rechter ringvinger en pink sluit je je linkerneusgat. Je wijs- en middelvinger plaats je tegen het 3e ook (tussen je wenkbrauwen) of sla je naar binnen tegen je rechter handpalm.

Je begint met uit te ademen door je linkerneusgat terwijl je je rechterneusgat sluit met je rechterduim.
Adem dan in door je linkerneusgat. Sluit het linkerneusgat met je wijsvinger (en evt. pink), open het rechterneusgat en adem uit. Adem weer in door je rechterneusgat, sluit het en adem uit door het linkerneusgat.
Je hebt nu één ronde gedaan.

De Nadi Shodana Pranayama kun je steeds dieper en verfijnder maken door langer uit te ademen of de adem langer vast te houden e.d.
Ik raad je echter aan om deze techniek te leren en te verfijnen o.l.v een ervaren yogadocent.

Om tat sat: Om 🕉 dat is het

SHARE:

Ibiza Retreat

Jaren geleden had ik het voornemen een yoga-meditatie-retreat op Ibiza te organiseren.
Ik ken de, voor mij, bijna perfecte locatie; weg van alle drukte en 'kijk-mij-nou'-gedoe, heerlijk vegetarisch eten, redelijk basic in materieel opzicht en daardoor een mooie motivatie om echt even los te laten, om te retreaten, dus om je terug te trekken uit je dagelijkse doen.

Het is er toen niet van gekomen en in de jaren erna zijn er zoveel aanbieders van retreats gekomen, dat ik het idee heb laten varen.
Inmiddels ben ik terug van een (less glossy ;-) retreat waaraan ik zelf deelnam. Ik vertel daarover in de yogalessen die ik geef omdat het een goed beeld geeft van wat traditionele yogabeoefening inhoudt. Over de reinigingsmethoden binnen hatha yoga, over karma yoga, verse groenten van eigen land, over yoga nidra (wat ik 2 weken lang dagelijks heb gedaan), over mantra-gebruik in je meditatie, en over stilte (dus zijn zonder telefoon, wifi, praten, lezen en schrijven).
Vaak is de reactie:"Zodra jij een retreat organiseert ga ik mee".
Ik ga er toch weer eens over denken. Inmiddels ken ik naast Ibiza ook mooie locaties in Portugal en Turkije, dus wie weet komt het er toch nog eens van.
Nederland kan uiteraard ook, maar hier is het weer wat onzekerder.

Laat maar weten of je ook mee wilt en stuur mij een email.
Lieve groet, Hanneke
 
Foto's copyright Hanneke Norbruis
SHARE:
BLOGGER TEMPLATE DESIGNED BY pipdig