maandag 12 november 2018

De wetenschap achter Yoga

Er zijn van die documentaires en films die je af en toe opnieuw bekijkt omdat er zoveel in gezegd wordt wat moet beklijven.

Ik had deze vaker op Facebook en ook op dit blog gedeeld, maar daar verdwijnt het ergens diep in je tijdlijn.
Dat is één van de redenen dat ik deze blog ben begonnen, als een soort bibliotheek waar je kunt lezen, kijken, luisteren en delen.

Bekijk The Science of Yoga

Als je het liever in het Nederlands hoort of als je meer wilt weten dan deze ene video, kom dan meedoen bij YOGA Hanneke Norbruis


Om namah shivaya, ik wens je een mooie dag.
SHARE:

zondag 11 november 2018

de rust in jezelf vinden


Bewustwording, ontwaken, de rust in jezelf vinden, je ware Zelf … wat betekent dat nou eigenlijk?

Je herkent het vast, die drukte in je hoofd, dat gebabbel, of die wens om steeds maar weer likes te krijgen op je selfies, bevestiging van anderen, druk druk druk bezig zijn en ja, zelfs op yogagebied maar niets willen missen …:-)

In deze 38 minuten laat Mooji je ervaren dat spiritualiteit niet eng of zweverig is, dat je niet je hele (financiële) hebben en houwen hoeft af te staan, dat je er geen drugs voor hoeft te gebruiken of gehersenspoeld voor hoeft te zijn …

Ga zitten, sluit je ogen en laat al je concepten, al je ideeën van hoe het heurt te zijn los, alles wat je altijd zeker wist en waaraan je vasthield … laat los

En als de Engelse taal je ervan weerhoudt of als deze ene video je onvoldoende helpt, kom dan meedoen donderdagvond om 20.15u bij YOGA Hanneke Norbruis
SHARE:

dinsdag 6 november 2018

Slow Yoga, zullen we eens vertragen?

Slow Yoga zijn lessen die Hanneke Norbruis ontwikkeld heeft vanuit de gedachte van duurzaamheid, waarin ook o.a Slow Food en Slow Fashion steeds meer aandacht krijgen.

In de lessen heeft ze de beoefening van yin yoga, restorative yoga, yoga nidra, healing yoga, mindfulness en klankschalen samengebracht.
Bewustwording is een belangrijke sleutel in haar lessen. Als je bewust leeft krijg je inzicht en kun je los-laten, ont-spannen. Ontspannen is toelaten van wat er is op dít moment.

'Verander de wereld, begin bij jezelf'. Dat is niet voor iedereen weggelegd, maar voor jou waarschijnlijk wel.

Maandag 20.30-21.30u
Vrijdag 9.15-10.45u
Kijk op YOGA Hanneke Norbruis, Nicolaes Maesstraat 2-218 (Vlakbij van Raaltenpark), Zaandam of stuur Hanneke een email.
Tot ziens en met warme groet, Hanneke Norbruis
SHARE:

zondag 4 november 2018

Vier de lichtmandala samen

Al eeuwenlang vieren en eren mensen wereldwijd, ongeacht cultuur of religie, het licht in donkere tijden. 
Vrijdag 16 november gaan we voorafgaand aan de beoefening van tratak(a) en yoga nidra een lichtmandala maken. 

Het Sanskrit woord mandala betekent cirkel en als je het woord ontleedt, dan staat manda voor 'het hoogste of het beste', en la betekent 'afronding'. Samengesteld betekent het dus 'de plaats waar de ware essentie zich bevindt'. 

Mandala's kunnen heel simpel zijn of juist uitermate gedetailleerd en kunnen op vele manieren gemaakt worden. Je kunt denken aan de gekleurde zandmandala's gemaakt door Tibetaanse monniken of aan mandala's gemaakt van zaden, granen en peulvruchten of bloemen.In de Wisdom Rising workshop van Lama Tsultrim Allione heb ik de transmissie mogen ontvangen in de Mandala van de Vijf Dakini's. Daarover een andere keer meer, maar de mandala was als volgt verbeeld tijdens die dag.

Vrijdag 16 november maak ik een mandala van glazen lichtpotjes waarop ik inspirerende teksten heb geschreven. Iedereen die die avond deelneemt kan iets in de mandala inbrengen; dat kan een bloem zijn, fruit, een mooie steen, voedsel voor Moeder Aarde (peulvruchten/granen zijn er in allerlei kleuren), een kaarsje, een gedichtje of wat je ook maar neer wilt leggen. Je mag datgene wat je inbrengt na afloop weer meenemen. 
We gaan het licht in de duisternis vieren, het licht over de duisternis, donker-en-licht, yin-en-yang, shakti-en-shiva, mannelijk-en-vrouwelijk, leven-en-dood symboliseren harmonie, balans, vrede, immers het één bestaat niet zonder het ander. 
De mandala-viering beëindigen we met een door Hanneke Norbruis geleide meditatie, en vervolgens gaan we over naar de beoefening van tratak (kijken in de vlam van een kaars), zodat we onze concentratie en focus nog meer verdiept hebben als we gaan liggen voor yoga nidra, de yoga van de slaap. 

Vrijdag 16 november 2018 
19.30-21.00u 
YOGA Hanneke Norbruis Zaandam www.yoga-meditatie-zaandam.nl 
Van tevoren aanmelden is wel raadzaam, want de maandelijkse vrijdagavond YOGA NIDRA bij onze studio is erg geliefd. Vrije inloop is overigens niet mogelijk.

Heb jij al eens aan een lichtcirkel meegedaan? Schrijf hieronder hoe die viering was, want hoe meer inspiratie, des te meer we samen kunnen vieren. Dank je wel!

Wil je meedoen? Dat kan, ook niet-leden kunnen meedoen. Je kunt je opgeven bij Hanneke per email


SHARE:

dinsdag 30 oktober 2018

TIJD, iets om bij 'stil' te staan

TIJD
iets om bij 'stil' te staan.

Gezien de discussie over het eventueel afschaffen van winter- of zomertijd, en ook omdat we nu de winterperiode ingaan. Een yin-periode waarin we ons naar binnen keren, warme dingen aan en om doen, kaarsjes aansteken, verwarmende maaltijden maken en ons zouden kunnen bezinnen.
Bovendien realiseren we ons dat we onszelf inmiddels allemaal voorbij rennen en behoefte hebben om 'de tijd te stillen. 
Met uitleg van het prachtige Canto Ostinato.
SHARE:

maandag 22 oktober 2018

In the Pure Land of the Present Moment


De laatste zondag in oktober, de dag waarop de wintertijd ingaat, is eveneens Dag van de Stilte in Nederland.

"Stilte is universeel, zij is van niemand en van ons allemaal. Zij verbindt mensen met elkaar, ongeacht cultuur, religie of politieke overtuiging", staat er op de site van de Dag van de Stilte.

Op die zondag is er tussen 11.00 en 12.00 een landelijk stilte-uur.

Ik nodig je uit tot het volgende:
• Lees deze prachtige woorden van Thich Nhat Hanh. Lees ze helemaal, want ze houden je hier In the Pure Land of the Present Moment. Misschien lees je ze al op zaterdag, zodat je zondag bewuster wakker wordt.

• Ga dan zondag rond 10.55u zitten om te mediteren. Als je het lastig vindt om er een begin mee te maken, dan kan je een korte geleide meditatie door mij ingesproken je wellicht helpen. Deze stopt na 4.14 min. zonder afsluiting. En dan blijf je in stilte zitten zolang je wilt. 5 minuutjes, een kwartier of nog twee uur, doe wat goed voelt, maar spreek met jezelf en je huisgenoten af dat er stilte is tussen 11.00 en 12.00uur.

De winter is het yin-seizoen bij uitstek. Yin dat ten opzichte van yang donkerder is, en ook langzamer, kouder, naar binnen gericht, en meer verstild. Een goede tijd dus om te bezinnen en te verzachten.
En net als hierboven in het yin-yang symbool is er in het donkere altijd een lichter deel. Niets is alleen maar zwart of alleen maar wit. Of zoals Thich Nhat Hanh uitlegt; zonder te weten wat lijden is zul je niet weten wat geluk is.
Dus dat witte puntje in het zwart kan staan voor de kaarsjes die je aansteekt als het weer eerder donker wordt, het kruidige kopje thee dat je drinkt terwijl je oren en handen nog koud aanvoelen na een fietstocht in de herfstwind, en de warme sloffen op de koude keukenvloer.

Ik wens je een mooie wintertijd.
SHARE:

zaterdag 20 oktober 2018

Yoni mudra


Mudra is een Sanskrit woord dat het best als 'gebaar' of 'pose' vertaald wordt.
Mudra's kunnen i.c.m asana's, pranayama en bandha's met het hele lichaam gemaakt worden, maar ook d.m.v slechts twee vingers.
Zo kun je bv omhoog kijken naar het punt tussen je wenkbrauwen, je kunt het puntje van je tong tegen je verhemelte drukken en de meest bekende vorm van mudra's zijn die die je met de handen maakt, de z.g Hasta Mudra's.

Mudra's kunnen invloed hebben op de psyche en op emoties en ze kunnen ook bedoeld zijn als gebaar van toewijding of voor esthetisch gebruik.

Bovendien kunnen mudra's de stemming, houding en waarneming veranderen en het bewustzijn en de concentratie verdiepen.

Yogi's ervaren mudra's als houdingen die bijdragen aan de energiestroom; individuele prana wordt met de universele pranastroom verbonden.

Mudra's zouden een directe verbinding geven tussen annamaya kosha (het fysieke lichaam), manomaya kosha (het mentale lichaam) en pranamaya kosha (het pranische lichaam). In eerste instantie zorgt dit ervoor dat de beoefenaar bewustzijn ontwikkelt van de stroming van prana in het lichaam. Uiteindelijk zal het prana-balans geven in de koshas waardoor de subtiele energie omgeleid zal worden naar de hogergelegen chakras zodat een hogere staat van bewustzijn mogelijk wordt.

Sommige mudra's zijn niet zomaar eenvoudig uit te voeren en andere kosten nauwelijks moeite. Of je inderdaad de verandering en verdieping kunt waarnemen hangt ook sterk samen met het feit of het merendeel van je energetische blokkades is verwijderd. Vandaar dat sommigen zeggen dat mudra's door ervaren yoga-beoefenaars beoefend moeten worden. Anderen menen dat de beoefening van enkele mudra's juist zou kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van bewustzijn en verdieping.

Yoni Mudra – de mudra van de baarmoeder of de bron.
Deze mudra stimuleert de oerenergie die verbonden is met de baarmoeder en de bron van de scheppende kracht.

Deze mudra kan zowel door vrouwen als door mannen beoefend worden.

Plaats je handen in deze mudra voor je onderbuik, dus de wijsvingers wijzend naar de aarde en de duimen bevinden zich ter hoogte van de navel.

Doordat de vingers van beide handen gekruist zijn vindt er een uitwisseling en balancering van energieën plaats tussen beide handen: De linkerhand die de chandra/vrouwelijke/maan/yin/ida nadi kwaliteiten vertegenwoordigt en de rechterhand die surya/mannelijk/zon/yang/pingala nadi representeert. En niet alleen beide handen, maar ook beide kanten, de linker- en de rechterhersenhelft.

Het tegen elkaar plaatsen van de wijsvingers en van de duimen intensiveert bovendien de stroming van prana, die weer teruggeleid wordt in het lichaam.

Deze mudra zorgt ervoor dat lichaam en geest stabiel zijn tijdens meditatie en helpt in concentratie, bewustzijn en innerlijke fysieke ontspanning.

Yoni Mudra versterkt de Yin-energie welke zich in de diepe onderbuik bevindt, het gebied dat Svadisthana chakra (India), het Hara (Japan) of Dantian (China) genoemd wordt.

Het Yoni-ei
Volgens de Taoïsten is het gebied rond de bekkenbodem de bron voor een lang, gezond en gelukkig leven. Om dat gebied in balans te houden, gebruiken ze het yoni-ei, of tantrisch ei: een kristallen ei dat in de vagina wordt ingebracht. 

Oefeningen met het ei versterken de bekkenbodem, welke meer vitaliteit en gevoeligheid geven, incontinentie helpen voorkomen en seksuele energie kunnen opwekken. Sommige vrouwen ervaren het als helend, wat verklaard kan worden doordat in de vagina acupressuurpunten toegekend worden die met de belangrijke organen van het lichaam in verbinding staan. 
Lees er meer over op de site van Happinez, waar je het ei ook kunt kopen.
SHARE:

zondag 30 september 2018

dinsdag 25 september 2018

Blijven oefenen

Ken je dat? Dat je wilt mediteren, maar het lukt maar steeds niet? Of dat je tijdens je meditatie telkens afdwaalt in allerlei gedachten? Dat maakt niet uit. 

Blijf proberen, telkens weer opnieuw en elke keer wanneer je afdwaalt kom je weer terug … 

“Come, come, whoever you are. Wanderer, worshiper, lover of leaving. It doesn't matter. Ours is not a caravan of despair. come, even if you have broken your vows a thousand times. Come, yet again , come , come.”
― Jelaluddin Rumi
SHARE:

dinsdag 28 augustus 2018

'Gezond zijn’ volgens yoga en ayurveda


You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one

Je hoort het me vaak zeggen, het doen van lichaamsoefeningen is slechts een klein onderdeel van de beoefening van YOGA.

Wat Bruce Lipton in deze video uitlegt is iets dat de yogi’s (mensen die duizenden jaren geleden leefden) ons probeerden uit te leggen over hoe we gelukkig en dus gezond kunnen leven.

Het is niet tastbaar, maar zeker wel aanwezig en dat weten we allemaal.
Het is energie, prana, chi en hoe meer het vrij kan stromen, des te fijner jij je voelt.

'Gezond zijn’ volgens yoga en ayurveda, de twee kanten van een munt, is het ontbreken van ziekte én een gevoel van geluk.


*Foto gemaakt bij DelightYoga
SHARE:

dinsdag 21 augustus 2018

Port Sálvi – Ayurveda Resort

Ik wilde het al heel lang, ayurvedische massages ontvangen. Niet vanwege klachten, maar uit nieuwsgierigheid, interesse en de behoefte aan ont-spanning.

Bovendien wilde ik deze vakantie eens geen regime. Jarenlang heb ik mijn vakanties doorgebracht in yoga- en meditatie-retreats en dan gelden er regels. Een echt retreat is n.l wel wat anders dan een yogavakantie, al heten die vaak toch retreat.

Mijn voorkeur voor ayurveda gaat uit naar Kerala in India, de bakermat van ayurveda, maar of het de speling van het lot is of puur geluk, deze zomer kon je daar beter niet zijn i.v.m de ergste overstromingen in 100 jaar.

De Costa Brava (wilde kust) in Spanje heeft niet zo'n beste naam misschien, maar het is al sinds mijn 4e jaar mijn eerste grote liefde. Na enig speurwerk op het internet besloot ik de gok te wagen en boekte mijn verblijf bij Port Sálvi (veilige haven) in Sant Feliu de Guixols.

Port Sálvi maakt onderdeel uit van het Eden Roc hotel.
De inrichting is misschien wat klassiek en tuttig en de foto's van zwembaden met ligstoelen er omheen suggereren wellicht massatoerisme en schranspartijen, maar voor zover dat in dit hotel al aan de orde zou zijn, merk je daar als ayurvedagast vrijwel niets van.

De gasten die voor het ayurveda-verblijf komen krijgen de beste (privé) kamers en hebben een eigen restaurant waar de meest heerlijke ayurvedische maaltijden (en die zijn niet per definitie Indiaas) geserveerd worden.
Mijn eerste ochtend wilde ik meteen met meditatie en yoga beginnen.
Aangezien de ochtendyogales (die optioneel is) om 7 uur begon, zorgde ik ervoor dat ik om 6.30u buiten was voor mijn meditatie.
Tijdens dat tijdstip is het nog helemaal stil, zelfs de vogels slapen nog. Op dat moment ervaar je alle 5 de elementen (aarde, water, vuur, lucht en ether) voluit en het helpt enorm om uit het hoofd in het hier en nu te komen. Be here now!
De yogales wordt 's ochtends door de arts zelf gegeven, buiten in een overdekt prieel waar je de zeewind hoort en voelt. 
Voor wie moderne yoga gewend is zijn deze asana's waarschijnlijk wat simpel en weinig spannend. Ook wel weer logisch, want er nemen allerlei verschillende mensen aan de les deel, dus het moet haalbaar zijn voor iedereen. Volgens de arts wordt het, als je het sneller wilt, aerobics. Voor wie wel bekend is met de yoga zoals door Rama Polderman in Nederland geintroduceerd, weet dat deze houdingen stuk voor stuk bedoeld zijn om de stroming van prana te bevorderen waardoor een gezond lichaam ontstaat dat klaar is voor meditatie.

De les werd dan ook afgesloten met de Dhanvantari mantra.
Om 8 uur is het ontbijt.
Voordat je begint te eten of thee gaat drinken, kun je het best water drinken dat een nacht in een koperen kan heeft gestaan. Het water raakt hierdoor n.l doordrenkt met koperionen die de immuniteit en het welzijn bevorderen, aangezien het helpt bij het ontgiften en reinigen.
Bovendien stimuleert het de werking van de nieren en de lever en bevordert het een gezonde spijsvertering. Koper is een essentieel onderdeel bij het absorberen en het gebruik van ijzer in het lichaam.
Ik gebruik zelf deze.

Je kunt kiezen tussen Vata, Pitta of Kapha thee, afhankelijk van wat de arts je heeft aangeraden.
Het beste ontbijt is havermoutpap dat je aan kunt vullen met vers en gekookt fruit, muesli, noten en pruimen. Maar er is ook yoghurt en stokbrood met geitenkaas, ghee (geklaarde boter) of jam.

Kortom, het ochtendritueel van een ayurvedisch yogabeoefenaar (ayurveda betreft het fysieke lichaam en yoga het spirituele) begint met water uit een koperen kan of beker, gevolgd door meditatie en asana's en een liefst warm ontbijt. Het bevalt mij in ieder geval heel goed.

Iedereen krijgt een thermoskan warm gemberwater mee dat je de hele ochtend door kunt drinken. 's Middags krijg je weer nieuwe.

Het heeft meteen effect. De eerste twee dagen moest ik steeds naar het toilet en sliep ik continu. Ik had blijkbaar heel wat los te laten.

Voor de lunch (de zwaarste maaltijd van de dag) en ook voor het avondeten eet je eerst een eetlepel vloeibare ghee.

En dan de behandelingen, joepie!

De eerste dag kreeg ik een Abyanga massage van 50 minuten met lekker veel warme olie voor mijn dosha.

Aan het begin van de massage wordt de Vakratundam mantra gezongen.
Ganesha is de god met het olifantenhoofd.  Hij staat je bij tijdens reizen, nieuwe projecten en veranderingen in je leven. Hij zorgt er n.l voor dat alle obstakels, zowel materieel als mentaal en spiritueel, verdwijnen. Er wordt hem nog veel meer toegeschreven, maar daarover een andere keer meer. 
Na de massage trek je je badjas aan en ga je zo'n 30 minuten in een stille relax-ruimte liggen zodat de olie goed in kan trekken.

Gevolgd door svedana, een stoombad met medicinale kruiden waarbij je rechtop zit in een houten kast. Ziet er een beetje vreemd uit misschien, maar het is heerlijk.

De masseurs (Spaanse vrouwen en 1 Indiase man) die hier werken zijn allemaal zeer ervaren en goed opgeleid. Ik heb zelf al heel wat massages mogen ontvangen, maar afgezien van mijn favoriete masseur in Hong Kong en een schat van een meisje in Bangalore, heb ik niet zulke goede massages ontvangen als hier.

Dag twee krijg ik een synchroon-massage, dus 4 handen en weer veel olie.
Mijn haren glanzen en ik laat de olie er lekker intrekken.

Dag 3 krijg ik Nasya waarbij eerst mijn hoofd en gezicht gemasseerd worden, waarna er druppeltjes olie in elk neusgat worden gegoten. Je kunt Nasya ook heel makkelijk zelf doen.

's Middags mag ik nog een keer, dit keer voor Rasul, waarbij je jezelf insmeert met 3 verschillende soorten klei en gaat zitten om de warme stoom haar werking te laten doen.

Zondag is een perfecte dag voor Shirodara, waarbij er na een volledige lichaamsmassage olie over het voorhoofd gegoten wordt.
Seka een heerlijke behandeling waarbij 2 masseurs heel veel warme over je gieten en in masseren.

De olie wordt overigens opgevangen en door een speciaal bedrijf vernietigd.

De laatste dag ontvang ik nog een keer een abhyanga massage.

Doordat ik er slechts 7 dagen verbleef was het meer een wellness retreat, maar al deze ayurvedische behandelingen zijn vooral bedoeld ter preventie en genezing.

Hier enkele links mocht je meer over ayurveda zien en horen: 
Art of Being prachtige film/documentaire
Mein Indischer Doktor film/documentaire over een Franse actrice die naast haar chemobehandelingen ook ayurvedische behandelingen ondergaat en haar Franse arts meeneemt naar India.

Wil je makkelijk uitgelegd krijgen wat ayurveda is en hoe je uit kunt vinden welke thee het best voor jou is? Volg dan de cursus 'Ayurveda in je dagelijkse doen & laten' bij YOGA Hanneke Norbruis in Zaandam.
SHARE:

maandag 9 juli 2018

Ere wie ere toekomt

Traditioneel wordt Thaise (yoga)massage vooraf gegaan door een gebed gericht aan Dr. Zhivago van wie wordt gezegd dat hij de massagevorm ontwikkeld heeft.

Of dat werkelijk zo is doet er niet toe, wellicht het belangrijkst is dat je je respect uitdraagt naar al diegenen voor je die datgene ontwikkeld hebben waar jij nu nog de vruchten van kunt plukken.

Datzelfde kunnen we doen aan het begin of aan het einde van een yogales.
Ik zing de Shanti Mantra het liefst waarin we bezingen hoe we wensen dat er vrede zal zijn tussen leraar en leerling. Hier ook een versie door mijzelf gechant.

Ook in yogaland zijn we te snel geneigd ons de zaken toe te eigenen: de yogavorm, de hulpmiddelen, de filosofie ... alsof we het zelf ontdekt hebben.
Al op de kunstacademie leerden we dat niemand echt iets nieuws ontwikkelen kan. Teleurstellend, maar vrijwel allemaal bedenken we variaties op een thema. Zelfs van Gogh, Gauguin en Picasso hebben naar anderen gekeken en vanuit daar iets 'nieuws' ontwikkeld.

Ik denk dat júist in yoga het oprecht respect en dankbaarheid tonen naar de eeuwenoude wijsheid, die jij immers ook weer van iemand anders hebt overgedragen gekregen, toont dat je begrijpt waar het om gaat.

Waar ik bovendien vaak een les mee beëindig is dankbaarheid uitdragen naar het feit dat wij (over het algemeen een groep vrouwen) in vrijheid bij elkaar kunnen komen, zonder dat iemand ons verteld wat we moeten dragen, zonder dat we toestemming van iets of iemand nodig hebben, dat we voldoende te eten hebben, in een warm bed kunnen slapen en in relatieve vrijheid en vrede leven.


"Yoga is not an ancient myth buried in oblivion. 
It is the most valuable inheritance of the present. 
It is the essential need of today 
and the culture of tomorrow" - Swami Satyananda
SHARE:

Het bovenrugstripje


In de yogalessen die ik geef maken we regelmatig gebruik van hulpmiddelen zoals het rugrolletje en het bovenrugstripje. Het zijn inderdaad 'hulp'middelen, want de oorzaak van de klachten (zowel fysiek als geestelijk) spreek je hiermee niet aan.

Door (even) stil te liggen op zowel het rolletje als het stripje sta je jezelf toe los te laten. Los-laten, ont-spannen ontstaat wanneer je toelaat.

Ons idee van chillen, effe ontspannen staat feitelijk haaks op loslaten en toelaten. Wist je dat je organen door een net van fascia gedragen worden en dus redelijk vrij kunnen bewegen? En dat een rechtop gestrekte houding je organen maximaal de ruimte geeft om hun functie uit te voeren? Dus dat als je onderuit gaat zitten aan het zwembad, voor de TV of achter je laptop, je eigenlijk het tegenovergestelde bereikt van wat je voor ogen had?

En dan heb ik het nog niet eens over wat je allemaal op je netvliezen krijgt als je op die beeldschermen kijkt ....

Ayurveda is kort gezegd de eeuwenoude geneeskunde zoals die in India (...) beoefend wordt. Bij klachten of verstoringen kan de arts je adviseren om eens bij een yogadocent langs te gaan. De yogadocent was iemand met aanzien, want de yogadocent had kennis. Niet alleen van fysieke houdingen, maar ook van de eeuwenoude wijsheden, van ziektes, van welke ademhalingsoefeningen je zou moeten beoefenen bij diabetes, van welke kruiden zouden kunnen helpen bij reuma, van welke vorm van meditatie goed zou zijn voor jou in deze fase van je leven of van welke oefeningen je wél of juist niet zou moeten doen bij hoge bloeddruk ....

Hulpmiddelen uit de yogatherapie kunnen je dus helpen om bijvoorbeeld je wervelkolom weer op te strekken, ruimte te geven aan je hart en longen of spanning uit je onderrug weg te halen. 

Bovendien heeft het langer aanhouden van een houding een helend effect op lichaam en geest en daarin kunnen yin yoga en restorative yoga je helpen. Lees hier mijn blog over Slow Yoga.

Het is vooral B.K.S Iyengar geweest die de hulpmiddelen binnen yoga verder ontwikkeld heeft. Enerzijds om ervoor te zorgen dat je de, vaak lastige, yogahoudingen 'goed' zou kunnen uitvoeren (zie foto bovenaan de tekst) en anderzijds als therapie bij tal van klachten.
Kijkje in de yogashala (school) van Iyengar in Pune, India

O.a geïnspireerd door Iyengar heeft Gert van Leeuwen zijn Critical Alignment vorm van yoga ontwikkeld die heel wat mensen heeft kunnen helpen bij o.a rugklachten.

Eén van de hulpmiddelen die Gert heeft ontwikkeld is het rubberen stripje, dat we 'het bovenrugstripje' noemen.

Inmiddels zijn hierop verschillende variaties ontstaan in fijne kleurtjes, met trendy logo's en heuse ® patenten, wat aangeeft dat de werking ervan succesvol is.

Het geeft ook aan dat van yoga business te maken is.

In een volgende blog 'Ere wie ere toekomt', beschrijf ik hoe we wellicht dankbaarheid mogen tonen naar al diegenen voor ons die ons geïnspireerd en gemotiveerd hebben om bepaalde stappen in ons leven te nemen.

Gert van Leeuwen heeft Iyengar een brief geschreven om hem te danken voor die inspiratie en Guruji heeft geantwoord. Lees hier de briefwisseling.
Wat ik erg treffend vind in Iyengar's antwoord is dat hij feitelijk zegt; "Mooi, hoe je je zo ingezet hebt om fysieke alignment te onderzoeken, maar waar het echt om gaat is het geestelijke aspect en de stroming van energie (prana/ chi)".

Een soortgelijk antwoord kreeg Iyengar zelf n.l ooit van zijn leraar Krishnamacharya, toen Iyengar wereldberoemd werd met zijn 'podium-acts' in Europa en de VS en vooral het fysieke deel van de yoga-beoefening populair maakte. "My asana's are my prayers", is een bekende quote van Iyengar, waarop Krishnamacharya (even heel kort door de bocht) zei dat de ware yoga-practice niet het doen van houdingen is, maar eenwording met het Hogere, d.m.v meditatie.

En dus dank ik Gert van Leeuwen voor zijn gepassioneerde inzet om hulpmiddelen in yogabeoefening te ontwikkelen, en dank ik Iyengar voor zijn tomeloze wens yoga-beoefening voor iedereen toegankelijk te maken, en Krishnamacharya die yogasana's uit de vergetelheid heeft getrokken en er een klassikale lesvorm van heeft gemaakt. Dank dus aan alle yogi's en sadhus die Krishnamacharya bezocht, en die nooit naamsbekendheid hebben gekregen. Aan Patanjali en aan de Rishi's die de grote geschriften hebben geschreven om ons uit te leggen hoe we dit (korte) verblijf hier zouden moeten leven zonder dat we de wereld en alles wat erop leeft beschadigen.


De zwarte stripjes kun je bestellen bij CriticalAlignmentyogini en yoga-props.

SHARE:

dinsdag 3 juli 2018

The New Science Behind Yoga

Er zijn van die documentaires en films die je af en toe opnieuw bekijkt omdat er zoveel in gezegd wordt wat moet beklijven.

Ik had deze vorig jaar op Facebook gedeeld, maar daar verdwijnt het ergens diep in je tijdlijn.
Eén van de redenen dat ik deze blog ben begonnen, als een soort bibliotheek waar je kunt lezen, kijken, luisteren en delen.

Bekijk The New Science behind Yoga hier.
Nu niet meer zomaar te zien, dus even inschrijven, maar dat is veilig.

Om namah shivaya, ik wens je een mooie dag.
SHARE:

vrijdag 29 juni 2018

Shanti Mantra

 सह नाववतु ।
सह नौ भुनक्तु ।
सह वीर्यं करवावहै ।
तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ।
 शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥
Om Saha Nau-Avatu |
Saha Nau Bhunaktu |
Saha Viiryam Karavaavahai |
Tejasvi Nau-Adhiitam-Astu Maa Vidvissaavahai |
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||
Aum! May He protect us both together; may He nourish us both together;
May we work conjointly with great energy,
May our study be vigorous and effective;
May we not mutually dispute (or may we not hate any).
Aum! Let there be peace in me!
Let there be peace in my environment!
Let there be peace in the forces that act on me!
Click photo for YouTube link

SHARE:

zondag 24 juni 2018

Aligning to the Source

De interesse in en de bekendheid en acceptatie van yoga zijn de laatste jaren enorm gegroeid. Wereldwijd hebben er nog nooit zoveel mensen yogasana's (yogahoudingen) beoefend als de afgelopen jaren.

Sinds 2014 is 21 juni zelfs door de VN uitgeroepen tot International Day of Yoga.


In de VS is yoga een miljoenen business geworden en dat voornamelijk dankzij vrouwen. Daar is overigens leuke film over gemaakt.

Het aanbod en de diversiteit binnen de yogabeoefening zijn geëxplodeerd waardoor menigeen zich zo langzamerhand begint af te vragen of dit nog wel echt yoga is. Voorzover iemand überhaupt met zekerheid kan zeggen hoe de beoefening van yoga er in den beginne uitzag en voor zover je vindt dat je je aan de oorspronkelijke leer zou moeten houden.

Laten we er voor het gemak vanuit gaan dat bieryoga, yoga met dieren, Harry Potter Yoga en Kilt Yoga als geintje bedoeld zijn. Dan blijven er nog heel wat bewegingsmethoden over die de naam yoga dragen, maar waarvan critici ernstig betwijfelen of ze de benaming yoga wel waardig zijn en of ze de oorspronkelijke boodschap van yoga niet teniet doen.
Je kunt denken aan Bikram Yoga, Power Yoga, Aerial Yoga, Swing Yoga, Naked Yoga, Sup Yoga, Snow Yoga, Trampoline Yoga, Noise yoga (live music), Voga (yoga and “vogueing” dance), Broga (Yoga voor brothers, dus mannen), Karaoke yoga, Tantrum yoga, Hoola hoop yoga, Food yoga (catered meal after yoga), Pole yoga, Cannabis yoga ... Swami Sivarama is er heel uitgesproken over.

De EU subsidieert het z.g The Hatha Yoga ProjectThe Haṭha Yoga Project (HYP) is a five-year (2015-2020) research project which aims to chart the history of physical yoga practice by means of philology, i.e. the study of texts on yoga, and ethnography, i.e. fieldwork among practitioners of yoga. 

De onderzoekers van dit project hebben inmiddels al enkele artikelen gepubliceerd en doen, naar eigen zeggen, opmerkelijke ontdekkingen. Zo beweert Mark Singleton dat de houdingen in moderne yoga gebaseerd zijn op Deense gymnastiekoefeningen en Daniela Bevilacqua legde haar oor te luisteren bij Sadhu's om te begrijpen waar de oorspronkelijke betekenis van het beoefenen van asana's vandaan komt.

Voor wie zelf al verder was gegaan in de enorme wijsheid en rijkdom van yoga leest vooralsnog weinig nieuws in bovengenoemde artikelen.

De bezorgdheid van de critici (en dat zijn in een aantal interviews niet de eerste de beste yogi's) betreft niet zozeer de leek die lekker een uurtje yoga komt doen, maar veel meer de verkorte docenten-opleidingen en de lifestyle experience die het yogalandschap momenteel domineren.

Steeds vaker beginnen enthousiastelingen na een paar yogalessen al aan een docenten-opleiding van 100 of 200 uur, waarna ze zich yogadocent kunnen noemen en ook inderdaad gaan lesgeven. 

Menig yogastudio probeert aan een vraag te voldoen door het pand om te toveren tot een luxe wellness spa-experience waar je de hele dag zou kunnen vertoeven omdat alles voorhanden is. Heerlijk uiteraard, maar wellicht weerhoudt het je er juist van om in de diepe krochten van het oncomfortabele op zoek te gaan naar 'de echte waarheid'?

Ik sluit af met een documentaire genaamd Aligning to the Source en wens je nog heel veel mooie yogamomenten _/\_
SHARE:
BLOGGER TEMPLATE DESIGNED BY pipdig